Anyservices

Добре дошли на нашия сайт.

Ние сме екип от предприемчиви хора с необходимия опит, юридически познания и контакти в различните сфери на търговското и данъчното право

ДАНЪЧНА РЕВИЗИЯ 

или проверка

Design

В случай, че сте в процедура на данъчна ревизия предлагаме:

 • съдействие и представителство пред съответната данъчна служба, като съгласуваме и подготвяме необходимата документация.
 • Съдействаме при откриване и предоставяне на изискваните документи на Ваши контрагенти и доставчици, които не са били намерени от данъчните органи, а са важни за Вас!

НЕ ЧАКАЙТЕ!  КОЛКОТО ПО РАНО ВЛЕЗЕТЕ В КОНТАКТ С НАС – ТОЛКОВА ПО ПОЛЕЗНИ ЩЕ БЪДЕМ ЗА ВАС!
В случай, че сте пред връчване на Ревизионен доклад не се бавете – ВЛЕЗТЕ В КОНТАКТ!
Оказваме съдействие, при необходимост, при предоставяне на допълнителни документи в защита на Вашият интерес!

ИЗКУПУВАНЕ

на фирми със задължения

Features

ИЗКУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ към държавата или към контрагенти.

  • Осигуряваме нов собственик и управител, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – всичко необходимо съгласно изискванията на Търговския закон за осжобождаване от длъжност и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ!
  • В зависимост от Вашето желание новият собственик може да бъде физическо лице или подсигурена от нас фирма, в това число и чуждестанна такава.
  • Подготвяме необходимата документация и извършваме всички необходими действия пред съответните институции за да защитим Вашият интерес и да изпълним договореното с Вас!
  • Правните действия, предприети от нас с цел избягване на предстоящи фалити, административни проблеми, глоби от държавни институции, задължения по ДДС, ЗКПО и други са в съответствие с действащата нормативна уредба съгласно Българското законодателство.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

само за вас

Features

Ние ви предлагаме:

 • Фирма, подходяща за Вашата сделка;
 • Осигуряваме представител на фирмата съгласно Вашите изисквания или Вие ставате неин представител;
 • Подготвяме необходимата документация и извършваме всички необходими действия пред съответните институции за да защитим Вашият интерес и да изпълним договореното с Вас!
 • Съгласно Вашето желание фирмата може да бъде от Европейския съюз или извън него;
 • За изпълнението на всичко горепосочено се подписва съответен договор или споразумение, в който съвместно се описват всички детайли и условия, в защита на Вашият интерес!

РЕГИСТРАЦИЯ

нова фирма или представителство

Code

Предлагаме Регистрация на нова фирма по Ваш избор – ЕООД, ООД или Акционерно дружество на територията на Република България.

 • Ние ще ви предоставим седалище и адрес на управление на новата фирма;
 • Ще предоставим данъчен адрес, на който ще има наш служител с цел получаване на данъчните Ви съобщения, посрещане и комуникиране с лица от държавните служби – служители на общинска или съдебна администрация – НАП,НОИ, АВ и СГС, както и с Ваши контрагенти;
 • Нашият служител ще подписва и приема документи при изричното Ви съгласие и упълномощаване;
 • Можем да предложим и управител за Вашата фирма, който съгласно българското законодателство носи изцяло отговорността за дейността на фирмата. Правата на управителя се определят изцяло от вас!
 • Изготвяме цялата необходима документация за регистриране на фирмата, като се съобразяваме с Вашите указания;
 • За изпълнението на всичко горепосочено се подписва съответен договор или споразумение, в който съвместно се описват всички детайли и условия, съгласно Вашите изисквания!

ЗА ВСЯКА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ НАС УСЛУГА СЕ ИЗДАВА НАДЛЕЖНО ИЗГОТВЕН ДОГОВОР ИЛИ СПОРАЗУМЕНИЕ, КАКТО И ФАКТУРА ПРИ ПОЛУЧЕНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Кои сме ние?

Ние сме екип от предприемчиви хора с необходимия опит, юридически познания и контакти в различните сфери на търговското и данъчното право.

Предлагаме нашият опит, познания и контакти във Ваша услуга и с цел решаване на всички възникнали проблеми.
В работата ни с клиенти се стремим да оказваме цялостна, компетентна и своевременна правна, данъчна или счетоводна помощ.

Все по-динамично променящата се търговска действителност поставя пред нас редица нови предизвикателства, за решаването на които търсим най-адекватните и изгодни решения за нашите клиенти.
Доверие, конфиденциалност и коректност – това е основата на отношението и работата ни с всеки клиент.

Оставаме на Ваше разположение за всякакъв тип съдействие и предоставяне на допълнително необходима за Вас информация.

Свържете се с нас

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Телефон

Държава

Относно

Вашето съобщение

Къде се намираме:

email: info@anyservices.eu

+ 359 894533365
+ 359 896598666

Адрес: гр. София, п.к. 1142, ул. Карнеги 18, ет 1, ап.1